Søg
Close this search box.

SWOT analyse et uundværlig redskab

En SWOT-analyse er en værdifuld metode til at evaluere en virksomheds interne styrker og svagheder samt de eksterne muligheder og trusler, den står over for. Her er en simpel guide til at lave en SWOT-analyse:

Trin 1: Identificer styrker (Strengths)

 • Hvad gør din virksomhed godt?
 • Hvilke ressourcer har I, som andre virksomheder ikke har?
 • Er der noget, der differentierer jer fra konkurrenterne?

Trin 2: Identificer svagheder (Weaknesses)

 • Hvor kan din virksomhed forbedre sig?
 • Er der ressourcer, I mangler?
 • Er der områder, hvor konkurrenterne gør det bedre?

Trin 3: Identificer muligheder (Opportunities)

 • Hvilke tendenser i markedet kan I udnytte?
 • Er der ændringer i lovgivningen eller teknologi, der kan gavne jer?
 • Find områder, hvor konkurrenterne måske har svagheder.

Trin 4: Identificer trusler (Threats)

 • Hvad er de potentielle risici for din virksomhed?
 • Er der ændringer i markedet, der kan påvirke jer negativt?
 • Hvad gør konkurrenterne, som kan true jeres position?

Trin 5: Sammenfat og prioriter

 • Gennemgå listen af identificerede styrker, svagheder, muligheder og trusler.
 • Prioriter dem efter deres indvirkning på virksomheden.

Trin 6: Lav strategier

 • Brug dine styrker til at udnytte muligheder.
 • Arbejd på at eliminere eller mindske svagheder, der kan forhindre vækst.
 • Udvikl nødplaner eller strategier for at håndtere identificerede trusler.

Trin 7: Opdater løbende

 • SWOT-analysen bør ikke være en statisk øvelse. Opdater den regelmæssigt for at sikre, at den afspejler virkeligheden.

Husk, at SWOT-analysen er et værktøj til strategisk planlægning, og den bedste analyse opnås ofte ved at inddrage forskellige perspektiver fra nøglemedarbejdere i virksomheden.

Del artiklen:

Relaterede artikler